top of page

INTEGRÁL SZEMLÉLET

„Az integrál megközelítés  segít, hogy magunkat és a körülöttünk lévő világot teljesebben és hatékonyabban lássuk”
(K. Wilber)

Az integrál szemlélet biztosítja, hogy erőforrásaink teljes spektrumát minden adódó helyzetben kihasználjuk. Hogyan tudjuk mindezt egységes rendszerben, látni?

 

Ha az emberi fejlődés minden ismert rendszerét és modelljét felhasználva – az ősi sámánoktól és bölcsektől a kognitív tudományok legújabb felfedezéséig – egy mindent magába foglaló, globális rendszerbe helyezzük, akkor megkapjuk az integrál térképet.

Az integrál szemlélet elindítója Ken Wilber, aki egyben e szemlélet egyik alkalmazott területének, az integrál pszichológiának a szülőatyja. Ken Wilber 1949-ben született Oklahoma Cityben. Orvostudományi és biokémiai tanulmányait nem fejezte be, mert a tudományos szemlélet egyoldalú anyagközpontúságát nem tudta elfogadni. Így önálló szellemi útra lépett. Élvezettel hasonlította össze a nyugati és keleti tudományos filozófiai és pszichológiai irányzatokat, kb. 3000 könyvet elolvasva, melyekből sajátos szűréseket és szintéziseket hozott létre.

 

1977-ben jelent meg a Tudat spektruma (The Spectrum of Consciousness) című első könyve, melyben a tudatfejlődés létramodelljén keresztül bemutatja, hogyan integrálhatók a nyugati pszichológiai rendszerek a keleti nagy spirituális tradíciókkal. A könyv akkoriban nagy elismeréseket és heves vitákat váltott ki, mivel a pszichológia és a spiritualitás akkoriban inkább egymással szembenálló irányzatoknak számítottak. 

Ken Wilber

A tudat spektruma

The Spectrum of Consciousness

Integrál pszichológia

 A hatvanas évek végétől indult útjára a módosult tudatállapotokban szerzett emberi élményeket és spirituális tapasztalatokat is felkaroló transzperszonális pszichológia. Erre csengett rá Wilber sajátos szemléletű, teljes spektrumú tudatmodellje, amiért őt a transzperszonális pszichológia egyik fő elméletalkotójának tekintették.

 

A kilencvenes évek végére Wilber több lépcsőben is továbbfejlesztette elméletét, s noha az integrál szemlélet megmaradt transzperszonálisnak, sőt kifinomodott abban, egyben le is vált a transzperszonális pszichológiáról. Így ma már egy élő, folyamatosan fejlődő, önálló irányzatot képvisel a világban, melynek egyik alkalmazott ága az integrál pszichológia. Az integrál szemlélet népszerűsítése, és gyakorlatba történő átültetése érdekében a kilencvenes évek végén megalakult az Egyesült Államokban az Integral Institute (Integrál Intézet). Így a pszichológia világában kb. 2000 óta beszélnek az integrál pszichológiáról, mint önálló irányzatról.

 

Az Integral Intézettel együttműködve a kaliforniai John F. Kennedy University (JFKU) és a Fielding Graduate University 2006. szeptember óta, egyetemi szintű képzés keretén belül oktatja az integrál szemléletet és annak gyakorlati alkalmazását. Hazánkban szintén 2006 óta lehet integrál pszichológiát tanulni, mely egy független felnőttoktatási intézet hároméves képzéseként indult. Jelenleg az Integrál Akadémia keretein belül zajlik az oktatás. Ezentúl nem ismerünk más, átfogó integrál pszichológia képzést, csak workshopokat, előadásokat e témában.

 

2008-ban rendezték meg az első integrál világkonferenciát az Egyesült Államokban és 2014-ben Magyarországon (www.integraleuropeanconference.com). Ken Wilber 1977 óta 25 könyvet és számos esszét publikált a témában, hazánkban eddig négy könyve jelent meg. Az „Integrál Szemlélet” című könyvében, bevezető jelleggel laikusok számára is érthető módon, átfogóan rendszerezi és összegzi harmincéves munkásságának eredményeit.

Kb. 2000 óta beszélnek az

integrál pszichológiáról, mint önálló irányzatról.

Integrál szemlélet

Integrál szemmel nézni a világot azt jelenti, hogy a világban jelen lévő, az emberiség által eddig alkotott összes különféle tudományos és spirituális ember- és világtanokat egy rendszerben, egy integrált rendszerben összerendezve, egységben látjuk. Maga a rendszer, mivel az emberiség teljes tudását magában foglalja többtényezősen integrált. Az egyik dimenzió a tartalom és téma alapján a tudomány és a spiritualitás szintézise. A másik két dimenzió pedig a térbeli és időbeli integrációt jelenti. Térben való integráltság alatt azt értjük, hogy magába foglalja a nyugati tudományos és a keleti tanok, továbbá az északi, déli kultúrák spirituális tanainak ismeretét is. Időbeli integráltság azt jelenti, hogy a rendszer felöleli az ősi, premodern korok, továbbá a modern és posztmodern korok tudását is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az integrálás sémája

Készítette és engedélyezte: Gánti Bence. Az integrál pszichológia szak oktatási anyagából

 

A modern kor a felvilágosodás tudományos, materialista, racionalista korszaka, mely az 1700-as éveket követően egészen a XX. század derekáig terjedő időszakot foglalja magában. Ide sorolva az 1900-as évek óta megjelenő pszichológiai irányzatokat is. A posztmodern korát kb. az 1960-as évek óta számítjuk, amikor megjelentek azok a nyugati tudományos rendszerek, melyek kritizálják a modern tudomány egyoldalú, materialista szemléletét. Ezek a tudományok re-integrációra való törekvéssel, a világ egészlegességének, holisztikusságának helyreállítását célozzák meg (pl. kulturális antropológia, kvantumfizika stb.)

 

A premodern kort az ősidőktől egészen a felvilágosodásig számítjuk, mely az ősi és ma is élő, több ezer éves tudást foglalja magában, pl. szúfizmus, jóga, sámánizmus, kereszténység, buddhizmus stb. Az integrál rendszer hátterében tehát több száz emberismerettel foglalkozó rendszer és sok ezer szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll. Ilyen rendszerek pl. a nyugati pszichológiai, pszichoterápiás és filozófiai irányzatok, más (pl. keleti) kultúrák spirituális (meditatív, misztikus, ezoterikus, vallási) rendszerek, a természettudományok (biológia, fizika, orvostudomány, pszichiátria stb.), társadalomtudományok (szociológia, kultúrantropológia stb.), továbbá rendszerelmélet, gazdaságtan, ökológia stb.

Az integrál rendszer sajátossága, hogy elismer minden területet, mely tudományos alapokra helyezett, objektív kutatásokon -vagy szubjektív, hiteles élménybeszámolókon alapul. Ezáltal, hogy minden hiteles nézőpontot önmagában érvényesnek tekint, a versengést együttműködéssé fordítja, összerendezhetővé teszi a különféle ismereteket, melyeket össze is köt és rendszerbe helyezi. 

 

 

Bővebben az integrál világról a gombra kattintva olvashatsz

Maga a rendszer, mivel az emberiség teljes tudását

magában foglalja

többtényezősen integrált.

Az integrál rendszer hátterében tehát több száz

emberismerettel foglalkozó rendszer és sok ezer szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll.

bottom of page